Черен списък

 

ъпдейт

обновление
новина

 

Думата ъпдейт произлиза от английската update. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия обновление и новина.

Вижте също: ъпдейтвам