Глагол

 

Сдружение „Глагол“ е независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език. Под крилото на „Глагол“ се разразботват няколко начинания в тази посока:

  • Черният списък събира думи от чужд произход, които имат хубави и точни български съотвествия.
  • Прашните думи съставляват списък на рядко използвани български слова.
  • Работилницатата за думи е място за обществено обсъждане на нови български думи, които да заменят неразбираемите заемки от чужди езици.

Ако искате да помогнете за някое от гореизброените начинания, просто се свържете с основоподдръжниците на „Глагол“.

Можете да използвате на воля предоставеното съдържание, но трябва да упоменете Сдружение „Глагол“ като източник и да приложите връзка към глагол.орг.