Черен списък

 

ъпдейтвам

обновявам

 

Думата ъпдейтвам произлиза от английската update. Вместо това може да използвате българското съответствие обновявам.

Вижте също: ъпдейт