Черен списък

 

щемпел

печат

 

Думата щемпел произлиза от немската Stempel. Вместо това може да използвате българското съответствие печат.