Черен списък

 

шервам

споделям

 

Думата шервам произлиза от английската share. Вместо това може да използвате българското съответствие споделям.

Вижте също: лайквам, линк