Черен списък

 

хоризонтален

водоравен

 

Думата хоризонтален произлиза от латинската horizontalis от древногръцки. Вместо това може да използвате българското съответствие водоравен.

Вижте също: вертикален