Черен списък

 

характерен

отличителен
присъщ
свойствен

 

Думата характерен произлиза от древногръцката χαρακτήρ (черта, знак). Вместо това може да използвате някое от българските съответствия отличителен, присъщ и свойствен.