Черен списък

 

фундаментален

основополагащ
основен

 

Думата фундаментален произлиза от латинската fundamentum (основа). Вместо това може да използвате някое от българските съответствия основополагащ и основен.

Вижте също: фундамент