Черен списък

 

фобия

страх

 

Думата фобия произлиза от гръцката φόβος. Вместо това може да използвате българското съответствие страх.