Черен списък

 

фоайе

преддверие

 

Думата фоайе произлиза от френската foyer по латинската focus (огнище). Вместо това може да използвате българското съответствие преддверие.