Черен списък

 

флаер

листовка

 

Думата флаер произлиза от английската flyer. Вместо това може да използвате българското съответствие листовка.

Вижте също: брошура