Черен списък

 

финализирам

завършвам

 

Думата финализирам произлиза от латински. Вместо това може да използвате българското съответствие завършвам.

Вижте също: финал