Черен списък

 

тийнейджър

младеж
момък
юноша

 

Думата тийнейджър произлиза от английската teenager. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия младеж, момък и юноша.

Вижте също: тийнейджърка