Черен списък

 

таргет група

целева група

 

Думата таргет група произлиза от английски. Вместо това може да използвате българското съответствие целева група.