Черен списък

 

сърчвам

търся

 

Думата сърчвам произлиза от английската search. Вместо това може да използвате българското съответствие търся.

Вижте също: сърч