Черен списък

 

социум

общество

 

Думата социум произлиза от латинската socium, форма на socius (общ, съвместен). Вместо това може да използвате българското съответствие общество.

Вижте също: социален