Черен списък

 

социален

обществен

 

Думата социален произлиза от латинската socialis. Вместо това може да използвате българското съответствие обществен.

Вижте също: социум