Черен списък

 

сорт

вид
разред
род

 

Думата сорт произлиза от френската sorte. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия вид, разред и род.