Черен списък

 

слайдър

плъзгач

 

Думата слайдър произлиза от английската slider. Вместо това може да използвате българското съответствие плъзгач.