Черен списък

 

ситуирам

намирам (се)
разполагам

 

Думата ситуирам произлиза от латинската situare. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия намирам (се) и разполагам.

Вижте също: локализирам