Черен списък

 

синтезирам

обобщавам
обединявам

 

Думата синтезирам произлиза от древногръцки. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия обобщавам и обединявам.