Черен списък

 

рисърчвам

проучвам
изследвам

 

Думата рисърчвам произлиза от английската research. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия проучвам и изследвам.

Вижте също: рисърч