Черен списък

 

реставрирам

възстановявам
поправям

 

Думата реставрирам произлиза от латинската restaurare. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия възстановявам и поправям.

Вижте също: реставратор, реставрация