Черен списък

 

реставрация

възстановяване

 

Думата реставрация произлиза от латинската restauratio. Вместо това може да използвате българското съответствие възстановяване.

Вижте също: реновация, реставратор, реставрирам