Черен списък

 

реставратор

възстановител

 

Думата реставратор произлиза от латинската restaurator. Вместо това може да използвате българското съответствие възстановител.

Вижте също: реставрация, реставрирам