Черен списък

 

реорганизация

преустройство

 

Думата реорганизация произлиза от френски или английски. Вместо това може да използвате българското съответствие преустройство.

Вижте също: реконструкция