Черен списък

 

реновация

възобновяване
подновяване

 

Думата реновация произлиза от латинската renovatio. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия възобновяване и подновяване.

Вижте също: реставрация