Черен списък

 

релаксирам

отпочивам (си)

 

Думата релаксирам произлиза от английската relax от латински. Вместо това може да използвате българското съответствие отпочивам (си).