Черен списък

 

реконструкция

преизграждане
преустройство

 

Думата реконструкция произлиза от латински. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия преизграждане и преустройство.

Вижте също: реорганизация