Черен списък

 

реалност

действителност

 

Думата реалност произлиза от латинската realis (веществен). Вместо това може да използвате българското съответствие действителност.

Вижте също: реален, реализирам