Черен списък

 

реализирам

осъществявам

 

Думата реализирам произлиза от латински. Вместо това може да използвате българското съответствие осъществявам.

Вижте също: имплементирам, реален, реалност