Черен списък

 

реален

действителен

 

Думата реален произлиза от латинската realis (веществен). Вместо това може да използвате българското съответствие действителен.

Вижте също: реализирам, реалност