Черен списък

 

рапорт

доклад

 

Думата рапорт произлиза от френската rapport. Вместо това може да използвате българското съответствие доклад.

Вижте също: експозе, репорт