Черен списък

 

радикален

краен

 

Думата радикален произлиза от латинската radicalis. Вместо това може да използвате българското съответствие краен.