Черен списък

 

пърформанс

представление
постановка
представяне
производителност

 

Думата пърформанс произлиза от английската performance. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия представление, постановка, представяне и производителност.

Вижте също: арт