Черен списък

 

полигамия

многобрачие

 

Думата полигамия произлиза от древногръцката πολύγαμος (многоженец). Вместо това може да използвате българското съответствие многобрачие.

Вижте също: моногамия