Черен списък

 

пействам

поставям

 

Думата пействам произлиза от английската paste. Вместо това може да използвате българското съответствие поставям.