Черен списък

 

патриот

родолюбец

 

Думата патриот произлиза от руската патриот от френската patriote от къснолатинската patriōta от древногръцката πατριώτης (съотечественик, земляк). Вместо това може да използвате българското съответствие родолюбец.

Вижте също: патриотизъм