Черен списък

 

патриотизъм

родолюбие

 

Думата патриотизъм произлиза от френската patriotisme от древногръцката πατριώτης. Вместо това може да използвате българското съответствие родолюбие.

Вижте също: патриот