Черен списък

 

орис

участ
съдба

 

Думата орис произлиза от новогръцката ορίσω (форма на ορίζω). Вместо това може да използвате някое от българските съответствия участ и съдба.