Черен списък

 

опция

възможност

 

Думата опция произлиза от латинската optio (избор). Вместо това може да използвате българското съответствие възможност.