Черен списък

 

ментор

наставник
възпитател

 

Думата ментор произлиза от древногръцката Μέντωρ, по името на героя от Одисея. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия наставник и възпитател.