Черен списък

 

медиатор

посредник

 

Думата медиатор произлиза от латинската mediator. Вместо това може да използвате българското съответствие посредник.