Черен списък

 

мадам

госпожа

 

Думата мадам произлиза от френската madame. Вместо това може да използвате българското съответствие госпожа.

Вижте също: мосю