Черен списък

 

локация

местоположение
местонахождение

 

Думата локация произлиза от френски или немски. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия местоположение и местонахождение.

Вижте също: локален, локализирам