Черен списък

 

локализирам

намирам
ограничавам

 

Думата локализирам произлиза от френската localiser от латински. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия намирам и ограничавам.

Вижте също: локален, локация, ситуирам