Черен списък

 

линк

връзка

 

Думата линк произлиза от английската link. Вместо това може да използвате българското съответствие връзка.

Вижте също: пермалинк, шервам