Черен списък

 

лидер

водач
ръководител

 

Думата лидер произлиза от руската лидер от английската leader. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия водач и ръководител.