Черен списък

 

лаически

любителски

 

Думата лаически произлиза от френската laïque от църковнолатинската laicus от гръцката λαϊκός (принадлежащ на народа). Вместо това може да използвате българското съответствие любителски.

Вижте също: аматьорски, дилетантски, лаик