Черен списък

 

куртоазия

вежливост
учтивост
любезност

 

Думата куртоазия произлиза от френската courtoisie от cour (кралски двор). Вместо това може да използвате някое от българските съответствия вежливост, учтивост и любезност.

Вижте също: куртоазен